[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Hagens Oriana 1988-?

 e.     u.     Ras: Connemaraponny

Oriana köptes 1994, hon var inriden på Munka ridklubb. Hon såldes senare då hon inte fungerade i verksamheten

Orianas föl:

Lindebolets Rebell f.1999