Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Anmälan till ridskolan

VILLKOR(krävs)

För att delta i ridskolan krävs medlemskap i föreningen. Alla är välkomna och medlemmar är försäkrade via Folksams medlemsförsäkring. För att skapa trygghet för djur och personal krävs god framförhållning. Därför har vi följande regler för uppsägning av ridskoleplats: - Uppsägning av plats sker skriftligt senast 30 dagar innan terminsstart till lindebolarna@hotmail.com - Om uppsägningen inte är oss tillhanda i tid fortsätter platsen att vara bokad för nästkommande termin med tillhörande betalningsskyldighet. - Vid uppsägning under pågående termin kvarstår betalningsskyldigheten för hela terminen.

GDPR(krävs)

Vi fotograferar och filmar ofta i verksamheten. Bilder och filmer används i föreningens kommunikation. Jag samtycker till att min avbild används i tryckt och digitalt marknadsförings- och informationsmaterial där föreningen ställer ut och/eller presenterar sin verksamhet. Jag samtycker i och med inskickande av detta formulär till att den färdigställda filmen/fotot får publiceras under obegränsad tid i ovan nämnda kanaler, samt att föreningen arkiverar detta avtal och lagrar filmen/bilden och mina personuppgifter. Ingen ersättning utgår för publiceringen enligt ovan.

Prova på

Som ny elev bokas du alltid in på 4 prova på lektioner till en kostnad av 1200 kr, du betalar dessa innan din första lektion. Efter lektion 3 bekräftar du via mejl om du vill ha din plats eller om du väljer att avstå.

Du som valt att behålla din plats betalar resterande del av termins samt medlemsavgift och har en stående plats i ridskolan från termin till termin enligt våra villkor.

Observera att det är frivilligt att vara medlem under de 4 prova på lektionerna, dock är du ej försäkrad förens ditt medlemskap är tecknat.

Fields marked with * are required.